събота, 9 април 2011 г.

Енергия за бъдещето - част 3

Прдължение на поредицата Енергия за бъдещето

Какви за ползите от АЕЦ Белене.


1. Атомната енергия е 100 000 по-концентрирана от химичната - 1кг уран произвежда приблизително същата енергия от изгарянето на 100 000 кг въглища
България е силно зависима от промените в световните цени на всякакви въглеродни горива. Страната няма значими залежи на течни въглеводороди, което я прави силно зависима от вноса им.
2. Залежите от въглища сами по себе си не биха могли да покрият нуждите от растящата вече българска икономика за в бъдеще.
3. Политици, застъпващи се за строителството на централата, твърдят, че България е била основен износител на електроенергия, което ѝ дава икономически аванс и политическа сила на Балканите.
4. Най-новите типове реактори дори и при пълна авария сами прекратяват процеса на атомното разпадане, предотвратявайки така изтичане на радиация в околната среда.[4]
5. Най-новите типове електроцентрали издържат на вероятни терористични самолетни атаки — едно от изискванията за най-новата АЕЦ в Олкилуото , Финландия бе да издържа на вероятно разбиване на самолет в сградата и дори без прекъсване на производството [5].
6. Атомни електроцентрали се строят в много страни по света. Най-бързо растящите икономики в света — на Китай и Индия, строят усилено атомни електроцентрали. Франция произвежда 80% от електрическата си енергия с атомни ел. централи. Финландия строи атомна централа от ново поколение и планира строеж на още 2 атомни ел. централи в следващите 10 години. Повечето развити държави със застой в строежа на нови мощности като САЩ, Швеция , преосмислят отношението си към атомната електроенергия поради новите тенденция на глобалните енергийни пазари. Страни като Швеция декларират политически, че се отказват от атомните си мощности и закриват стари такива, но модернизират тези с по-малка възраст и повдигат капацитета им. [6]
7.Въглеводородните източници на енергия са към своето изчерпване.[7][8][9][10]
8. В България има доказано наличие на уран[11] и се предполага, че извличането му би било рентабилно [12]. Производството на уран в България се възобновява и високите му цени гарантират интереса на чуждестранни вложители.[13]
9. Ускоряването на глобалното затопляне, тепърва предизвиква интереса на обществото за изчисляване на действителните щети от използването на въглеводороди. Експлозиите в мините за въглища, авариите в нефтопреработващата промишленост също трябва да бъдат считани като щети по аналогията на авариите в атомните електроцентрали
10. Факт е че модерните войни са водени в интереса на защита на енергийното запасяване на развитите икономики.
11. Оперирането на атомни ел. централи от 3-то поколение, какъвто е проектът за Белен(в строеж във Финландия и Франция) ще спомогне за развитието на атомните ел. централи от 4-то поколение, които ще могат сами да „размножават“ горивото си, да произвеждат водород за транспортната промишленост, да използват други типове ядрени горива, чиито количество е достатъчно до 2100 година …en:Fast breeder reactor Fast breeder reactor
12. Отработеното гориво всъщност не е отпадък а представлява потенциално гориво (съдържащо над 90% от първоначалната енергия)за атомните ел. централи от 4-то поколение — САЩ , Русия и Франция целенасочено събират отработено гориво, което ще може по-късно да бъде използвано за производство на ел. енергия
13. Изграждането на една атомна ел. централа е силно капиталоемък процес, който осигурява голяма заетост в продължение на няколко години. Текущата финансова стабилност на страната предразполагат към привличане на изгодни капитали - пари, които в голямата си част ще се влеят в местната икономика, за разлика от другите типове производство на ел. енергия (с изключение на водната и вятърната) които изискват постоянно захранване с гориво - пари изтичащи извън пределите на страната

/>

2 коментара:

  1. В т. 13 са казани меко казано няколко неистини.
    Не е вярно, че парите "в голямата си част ще се влеят в местната икономика". Парите, които местната икономика ще изплаща десетилетия наред с лихвите в по-голямата си част ще се влеят в чужди икономики. За нашата икономика ще останат образно казано "изкопчийските дейности".
    Не е вярно и това, че " другите типове производство на ел. енергия (с изключение на водната и вятърната) които изискват постоянно захранване с гориво - пари изтичащи извън пределите на страната". Централите в Маришкия басейн и Бобов дол работят с местни въглища като осигуряват работа на десетки хиляди български минори. Докато горивото и резервните части за атомните централи идват от чужбина и в България остават само комисионните на родните ни посредници.

    ОтговорИзтриване
  2. Не разбрах за тебе дали работотата в мина е "неизкопчийска дейност"?! Второ аз смятам, че АЕЦ Белене е един от малкото възможни начини за развитие на северна България.

    ОтговорИзтриване