петък, 1 април 2011 г.

Лъжата :)


Лъжата е съзнателно изречено неистинно твърдение, с цел въвеждане в заблуда на адресата ѝ, или обществото. Когато дадена лъжа е изречена с користни подбуди, и е подържана от изреклия я̀, тя транслира в измама.
Мотивите за изричане на лъжа/и могат да са най-разнообразни (примерно с цел да се затаи или прикрие истината, или да се въведе някой/и в заблуда и т.н.). Твърде често се лъже и се подържат неверни твърдения с цел получаване на материална или друга облага, заобикаляне на закона, избягване на наказание или справедливо възмездие.
Човек който често лъже се нарича лъжец. Лъжата следва да се различава от заблудата по това, че човекът който лъже, го върши съзнателно, докато онзи който неосъзнава нестинността на изреченото върши заблуда поради неинформираност или подвеждаща информация която ползва или с която разполага.
По двузначната логика, лъжата е едно от двете възможни състояния, противоположно на истината.
В информатиката лъжата е недостоверна информация. Лъжовни могат да са факти, сведения, данни и т.н. Истината в информатиката е достоверната информация. Недостоверната информация в информатиката може да се дължи на различни причини - от получени несигурни факти или сведения, до недостатъчност и непълнота на подадените данни.
Честит празник на лъжата :)

/>

Няма коментари:

Публикуване на коментар